مراقبت ایران چگونگی ناباروری درمان ناباروری

مراقبت: ایران چگونگی ناباروری درمان ناباروری اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی جزئیات فرزندآوری از اسپرم مرده در کشور عزیزمان ایران

یک جراح کلیه و اورولوژیست چگونگی فرزندآوری از اسپرم مرده از افراد نابارور را توضیح داد.

جزئیات فرزندآوری از اسپرم مرده در کشور عزیزمان ایران

جزئیات فرزندآوری از اسپرم مرده در ایران

عبارات مهم : ایران

یک جراح کلیه و اورولوژیست چگونگی فرزندآوری از اسپرم مرده از افراد نابارور را توضیح داد.

به گزارش تسنیم،محمدعلی امیرزرگر در توضیح چگونگی فرزندآوری از اسپرم مرده افراد گفت: تا 20 سال گذشته اگر کسی در آزمایش ترشحات مردانه اسپرم نداشت، جهت فرزنداوری ناامید می شد و فکر می کردند که دیگر کاری نمی تواند انجام دهد و ناباروری اش بی درمان است.

جزئیات فرزندآوری از اسپرم مرده در کشور عزیزمان ایران

وی ادامه داد: ولی امروزه تکنولوژیی وجود دارد که در کشور عزیزمان ایران نیز موجود است مبنی بر اینکه حتی اگر کسی حتی یک اسپرم مرده در بیضه اش باشد می تواند آن اسپرم را با تکنیک موجود خارج و محتویات آن را به داخل تخمک تزریق شود تا باعث حاملگی شود.

این جراح کلیه – مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) راجع به تعداد انجام این تکنیک جهت درمان ناباوری در کشور عزیزمان ایران توضیح داد: در کشور عزیزمان ایران این کار در حال انجام است و در کشور بالای 40 مرکز نازایی داریم که 15 تا 20 مرکز نیز در پایتخت کشور عزیزمان ایران فعالیت می کنند و همه آنها قادر هستند انواع تکنیک های ناباروری را انجام دهند.

یک جراح کلیه و اورولوژیست چگونگی فرزندآوری از اسپرم مرده از افراد نابارور را توضیح داد.

وی راجع به مقایسه درمان ناباروری در کشور عزیزمان ایران با کشورهای دیگر علی الخصوص همسایگانمان توضیح داد: شاید ترکیه از این امکانات بهره مند باشد ولی مابقی کشورها به علت جمعیت و قدرت علمی و پزشکی کشور عزیزمان ایران به هیچ عنوان عنوان توانایی مسابقه با کشور عزیزمان ایران در زمینه درمان ناباروری را را ندارند.

واژه های کلیدی: ایران | چگونگی | ناباروری | درمان ناباروری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs