مراقبت ایران چگونگی ناباروری درمان ناباروری

مراقبت: ایران چگونگی ناباروری درمان ناباروری اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی محبوب روحانی , اصل ۵۹

رییس جمهور حقوقدان، بسیار دل در گروی برگزاری همه پرسی در مورد پرسشها کشور دارد. پیشنهادی که جهت دومین بار است آن را مطرح می کند. «اگر جناح ها اختلاف دارند صند

محبوب روحانی , اصل ۵۹

اصل ۵۹؛ محبوب روحانی

عبارات مهم : قانون

رییس جمهور جهت دومین بار پیشنهاد برگزاری رفراندوم را داد

اصل ۵۹؛ محبوب روحانی

محبوب روحانی , اصل ۵۹

رییس جمهور حقوقدان، بسیار دل در گروی برگزاری همه پرسی در مورد پرسشها کشور دارد. پیشنهادی که جهت دومین بار است آن را مطرح می کند. «اگر جناح ها اختلاف دارند صندوق رای را بیاوریم و هرچه مردم گفتند عمل کنیم». این پیشنهاد را حسن روحانی دیروز در صحبت هر سال اش در مراسم ۲۲ بهمن مطرح کرد. پیشنهادی که او درست سه سال پیش و یک سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم هم آن را مطرح کرده بود و صاحب نظران از مشکل های آن گفته بودند.

روحانی سه سال پیش بازهم در زمستان در یک صحبت گفته بود: « جهت یک بار هم که شده، راجع به مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد… [مسئله ای که] جهت همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار هست، نظر مستقیم مردم پرسیده شود». (ایرنا) آن مرتبه پیشنهاد برگزاری همه پرسی تنها در حد پیشنهاد رییس جمهور ماند. نه کسی در دولت درخواست آن را کرد و نه موانع حقوقی رنگارنگی که بر سر راه آن بود آن را در اذهان کمرنگ کرد. دیروز ولی حسن روحانی صحبت متفاوتی در مراسم ۲۲ بهمن داشت. از آنهایی گفت که در طول ۴۰ سال گذشته از قطار انقلاب پیاده شده است اند. پیاده شدگانی که از نگاه او باید دوباره به قطار انقلاب بازگردند.

رییس جمهور حقوقدان، بسیار دل در گروی برگزاری همه پرسی در مورد پرسشها کشور دارد. پیشنهادی که جهت دومین بار است آن را مطرح می کند. «اگر جناح ها اختلاف دارند صند

اما رییس جمهور حقوقدان آیا تا این اندازه بر برگزاری رفراندوم اصرار دارد؟ اشاره حسن روحانی در این دو مرتبه ای که از رفراندوم صحبت کرده است به اصل ۵۹ قانون اساسی بوده هست. در این اصل آمده است: «در پرسشها بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». ولی همه پرسی هم انواعی دارد. براین اساس، دو نوع همه پرسی وجود دارد: اختیاری و اجباری. همه پرسی اضطراری معمولا جهت تصویب قانون اساسی یا متمم آن است.

در همه پرسی اختیاری نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مسئله ای را به رای عمومی واگذارند یا دولت، در غیاب مجلس یا با وجود آن، موضوعی را به رای عمومی بگذارد. همه پرسی با درخواست همگانی هست. در بسیاری از سیستم های حکومتی دنیا، که اگر مجلس قانون گذاری به میل خود موضوعی را به همه پرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رای دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضا کنند که عنوان به رای عمومی گذاشته شود. شمار مورد نیاز جهت این درخواست، بر حسب قوانین کشورها، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع رای دهندگان در آخرین انتخابات است.»

پیشنهاد بی اثر روحانی

روحانی میل به خاص ای جهت برگزاری رفراندوم دارد ولی در این دو مرتبه ای که پیشنهاد آن را داده هیچ گاه اشاره نکرده است که دوست دارد رفراندوم در مورد چه موضوعی صورت بگیرد؟ آن را مطرح کرده و دیگر پیگیری در موردش نکرده هست. روحانی چه در دور اول ریاست جمهوری اش که بیم انتخابات ۹۶ را داشت و چه حالا که انتخابات ۹۶ را با پیروزی پشت سر گذاشته هست، قدمی عملیاتی جهت برگزاری رفراندوم برنداشته هست. روحانی به عنوان مجری اجرای قانون اساسی به اصل ۵۹ علاقه ای خاص ای دارد ولی گویا به عملیاتی کردن آن فکر نکرده هست. شاید این بار روحانی بر پیشنهادش جامه عمل بپوشاند و گامی جهت برگزاری این رفراندوم در روزهایی که کشور شرایط پرچالشی را پشت سر گذاشته هست، بردارد.

محبوب روحانی , اصل ۵۹

وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: قانون | برگزاری | حسن روحانی | رییس جمهور | قانون اساسی | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs