مراقبت ایران چگونگی ناباروری درمان ناباروری

مراقبت: ایران چگونگی ناباروری درمان ناباروری اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اصرار نجفی بر استعفا

به گزارش ایلنا، محمدعلی نجفی صبحگاه امروز در جلسه هم اندیشی با اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دلایل استعفای خود را با تاکید بر بیماری اش در جلسه مطر

اصرار نجفی بر استعفا

اصرار نجفی بر استعفا

عبارات مهم : استعفا

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد که علت استعفایش، بیماری است.

به گزارش ایلنا، محمدعلی نجفی صبحگاه امروز در جلسه هم اندیشی با اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دلایل استعفای خود را با تاکید بر بیماری اش در جلسه مطرح و ساعت ۱۰ جلسه را ترک کرد.

اکنون اعضای شورا در حال بحث اطراف پذیرش یا عدم پذیرش استعفا هستند.

اصرار نجفی بر استعفا

همچنین به نقل از یک منبع آگاه نجفی نامه دوم استعفای خود را هم امروز به شورا شهر ارائه داده و جهت رفتن اصرار دارد.

گفتنی هست؛ دیدار نوروزی محمدعلی نجفی بعد از ترک جلسه شروع شده است است.

به گزارش ایلنا، محمدعلی نجفی صبحگاه امروز در جلسه هم اندیشی با اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دلایل استعفای خود را با تاکید بر بیماری اش در جلسه مطر

واژه های کلیدی: استعفا | بیماری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs